INLEIDING

INLEIDING

Welkom bij de Lokale Energiestrategie van de gemeente Noordwijk. Naar aanleiding van de Transitievisie Warmte (TVW) en de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Holland Rijnland, heeft de gemeente Noordwijk besloten ook een Lokale Energiestrategie (LES) op te stellen. Deze LES geeft inzicht in het hele energiesysteem, warmte, mobiliteit en elektriciteit, op gemeentelijk niveau. Hierdoor wordt zichtbaar welke veranderingen er verwacht worden richting 2030 en 2050 en wat ervoor nodig zou zijn om het einddoel van energieneutraal in 2050 te behalen.

De Lokale Energiestrategie van de gemeente Noordwijk bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De Lokale energiestrategie van Noordwijk samengevat.

Wat is een Lokale Energiestrategie en waarom is deze opgesteld? En hoe zit de energietransitie in elkaar?

Hoe ziet de huidige energiehuishouding van de gemeente Noordwijk eruit? Wat is het huidige totale energieverbruik en hoe is die verdeeld over de 3 toepassingen warmte, mobiliteit en elektriciteit?

Welke ambitie heeft de gemeente Noordwijk op het gebied van energietransitie? En hoe hangt dit samen met de RES?

Een eerste aanzet tot de uiteindelijke Noordwijkse Energiestrategie. Hierin wordt beschreven waar de gemeente op in moet zetten (via 5 sporen) om de doelstellingen te behalen.

In dit hoofdstuk is verdiepende informatie te vinden over de toepassing warmte. Hoe ziet de toekomstige vraag eruit?

In dit hoofdstuk is verdiepende informatie te vinden over de toepassing mobiliteit. Hoe verandert de energiebehoefte van mobiliteit en transport?

In dit hoofdstuk is verdiepende informatie te vinden over de toepassing elektriciteit. Welke invloed hebben de veranderingen binnen de toepassingen warmte en mobiliteit op elektriciteit. Hoeveel elektriciteitsvraag is er te verwachten, hoe kan die worden opgewekt, wat zijn de belemmeringen (ruimtelijk, wettelijk, bestuurlijk, en in het elektriciteitsnetwerk).

Algemeen

Alle energiehoeveelheden in deze rapportage zijn omgerekend naar Terajoule (TJ) of Petajoule (PJ). Dit is gedaan zodat energiehoeveelheden van verschillende toepassingen met elkaar vergeleken kunnen worden. In de begrippenlijst is een omrekentabel te vinden. Hiermee kunnen verschillende eenheden in elkaar omgerekend worden.