Verdieping: Mobiliteit

Mobiliteit is goed voor een kwart van de energievraag in Noordwijk. Op dit moment rijdt het merendeel van de auto’s op fossiele brandstoffen. Er ligt dus nog een flinke opgave om in 2050 fossielvrij te worden.

Energie besparen & fossielvrij in 2050

In de mobiliteit wordt ingezet op elektrificatie om van fossiele brandstoffen af te komen.