Verdieping: Warmte

Warmte heeft het grootste aandeel in het energieverbruik van de gemeente Noordwijk. De meeste warmte is bestemd voor de gebouwde omgeving en een klein deel voor de bedrijven en de landbouw. In dit stuk leggen we de focus op de gebouwde omgeving, omdat het verbruik van de bedrijven en landbouw in Noordwijk een relatief klein aandeel van 20% in de totale warmtevraag heeft en deze sectoren landelijk aangestuurd worden vanuit het Klimaatakkoord.