Verdieping: Elektriciteit

Figuur: Verandering van het energiesysteem in Noordwijk (De grootte van de cirkels geeft het energieverbruik per toepassing weer, nu en in de toekomst. De doorgetrokken lijn geeft de huidige situatie aan, de stippellijn de toekomstige situatie).