Iedere gemeente in Nederland stelt voor het eind van 2021 een transitievisie warmte (TVW) op. In deze Transitievisie Warmte maken wij inzichtelijk welke stappen gezet moeten worden om gemeente Noordwijk in 2050 aardgasvrij te krijgen. 

De Lokale Energiestrategie (LES) vormt een doorvertaling van de Regionale energiestrategie. In de LES staat de energievraag, relevante ontwikkelingen en de kaders en ambities van de gemeente Noordwijk terug. Lees de LES door te klikken op de onderstaande link.