INLEIDING

Welkom bij de Transitievisie Warmte van de gemeente Noordwijk. Iedere gemeente in Nederland stelt voor het eind van 2021 een transitievisie warmte (TVW) op. In deze Transitievisie Warmte maken wij inzichtelijk welke stappen gezet moeten worden om gemeente Noordwijk in 2050 aardgasvrij te krijgen. Dat betekent dat we in 2050 niet meer verwarmen en koken met aardgas, maar met duurzame warmtebronnen. Dit noemen wij de ‘warmtetransitie. De warmtetransitie is een onderdeel van de energietransitie.

De Transitievisie Warmte gemeente Noordwijk bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Waarom hebben we een Transitievisie Warmte opgesteld?

Onze visie op een aardgasvrij Noordwijk? Hier lichten we ook onze vervolgstappen toe.

Waar staan we nu en wat zijn onze ambities?

Hoe komen we tot een Wijkuitvoeringsplan met uitgewerkte stappen om te komen tot een duurzame warmteoplossing voor een bepaald gebied?

Welke oplossingen zijn mogelijk in de gemeente Noordwijk om onze huizen te verwarmen?

In dit hoofdstuk geven we informatie over maatregelen die bewoners in Noordwijk zelf kunnen nemen.