Energiebesparing

Belangrijk is dat er eerst begonnen wordt met energie besparen. Door de gebouwen te isoleren hebben we minder duurzame energie nodig. Ook het gebruik van zuinigere apparaten zorgt voor een besparing van energie. De hoeveelheid warmte die dan nog nodig is moet duurzaam ingevuld worden, dus met warmtebronnen die (bijna) geen CO2 uitstoten. Hoe goed een gebouw geïsoleerd is, bepaalt welke duurzame oplossingen gebruikt kunnen worden (zie ook welke duurzame warmteoplossingen zijn er?).

Als gemeente willen we op termijn alle gebouwen gereed krijgen voor een aardgasvrije warmteoplossing. Dit noemen we aardgasvrij-ready. Maatregelen die hieraan bijdragen zijn onder andere spouwmuur-, vloer-, dakisolatie en HR++(+)glas. Hiermee kunnen gebouweigenaren direct aan de slag. Goede isolatie zal de komende jaren steeds vanzelfsprekender worden. Het precieze isolatieniveau hangt af van de uiteindelijke warmteoplossing. Voor een elektrische warmtepomp moet uw woning namelijk beter geïsoleerd zijn dan wanneer u aangesloten wordt op een collectieve oplossing. Wat het ook gaat worden, er ligt voor de gemeente Noordwijk een grote besparingsopgave.

De regionale energiestrategie (RES) Holland Rijnland heeft de doelstelling om in 2030 15% t.o.v. 2014 in de gebouwde omgeving te besparen. In de RES is als streven opgenomen dat in 2030 alle woningen minimaal label D hebben en utiliteitsgebouwen label B. Om deze doelstelling te halen heeft Noordwijk als doelstelling tot 2030 tenminste 20% van de gebouwen (woningen en utiliteitsgebouwen) te isoleren en van een alternatieve warmtebron te voorzien. Het gaat hier om verduurzaming van ca 4.000 woningen.