Warmtevraag

Het totale warmteverbruik in de gemeente Noordwijk is 1.592 TeraJoules (TJ). Dit gaat dan warmte uit aardgas, maar ook uit hernieuwbare bronnen. Dit komt uit de meest recente gegevens (2018) over het totale warmteverbruik. De woningen van Noordwijk gebruikten in 2019 813 TJ aan aardgas. In figuur 4 is het totale gasverbruik van woningen o.b.v. gemiddeld verbruik en aantal woningen te zien van omliggende gemeenten. De gemiddelde gasvraag per woning in gemeente Noordwijk is 1.390 m3, dit is iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 1.310 m3.

Bovenstaande cijfers zijn zichtbaar in de ‘klimaatmonitor’ van de Rijksoverheid (opgehaald in oktober 2021).

De ca 43.000 inwoners van onze gemeente wonen samen in ruim 20.000 woningen. In onze huizen is aardgas momenteel – net als in heel Nederland – nog steeds de voornaamste bron voor verwarming, koken en warm water. Er wordt in de gemeente Noordwijk 39 TJ aan duurzame warmte gebruikt. Dit is 2,9% van de totale warmtevraag in de gemeente Noordwijk (figuur 5).

Figuur 4 Gasverbruik (TJ) woningen van Noordwijk t.o.v. gemeenten in Holland Rijnland
Figuur 5 Percentage bekende hernieuwbare warmte in de gemeente Noordwijk t.o.v. gemeenten in Holland Rijnland

Onderstaande figuren laat zien welke energie labels de gebouwen in de gemeente Noordwijk nu hebben en wanneer ze gebouwd zijn.

Figuur 7. Dit figuur laat de bouwjaren zien van woningen in de gemeente Noordwijk

De warmtevraag is niet gelijkmatig verdeeld over de gemeente. De meeste vraag bevindt zich in grote kernen. In de figuur hieronder zijn de concentraties van warmtevraag weergegeven. De grootste concentraties zijn waar veel woningen dicht bij elkaar staan. Daarnaast vormen bedrijven op een bedrijventerrein clusters van warmtevraag. In het buitengebied zijn de grote energievragers de glastuinbouwbedrijven.

Figuur 8 Verdeling van warmtevraag over de gemeente Noordwijk verspreid over buurten. Blauw gemarkeerde gebieden laten een warmtevraag zien. Hoe donkerder het gebied is gemarkeerd, hoe groter de warmtevraag. Bij een grote concentratie van de warmtevraag is het gebied rond omlijnd.

Wat is een Terajoule?

Energie kan op verschillende manieren uitgedrukt worden, bijvoorbeeld joules, kilowattuur of per kuub aardgas. Voor warmte is het het meest logisch om de hoeveelheid energie uit te drukken in joules. Elektriciteit wordt vaak in kWh uitgedrukt.

Onderstaande tabel geeft aan hoe de verhoudingen tussen de energie-eenheden liggen:

GJ (gigajoule)

kWh (kiloWatt/uur)

m3 aardgas

1.000

277.778

31.595

3,6

1.000

114

31,36

8.711

1.000

Een belangrijke kanttekening voor warmte is dat er andere hoeveelheden energie nodig zijn voor 1 GJ uit een CV-ketel met aardgas en 1 GJ uit een warmtepomp. Een warmtepomp zet elektriciteit veel efficiënter om in warmte, dan een CV-ketel de energie uit gas om kan zetten. Voor een warmtepomp geldt dat 1 GJ elektriciteit 4 GJ warmte kan leveren.