Nagekomen inzichten

Dit hoofdstuk is na vaststelling opgesteld en hoort dus niet bij het vastgestelde stuk. In dit hoofdstuk behandelen we een aantal zaken die aanvullend zijn op de vastgestelde versie. Dit zijn nieuwe inzichten die opgehaald zijn bij feedbackrondes na vaststelling.

Meekoppelkansen

Tijdens de analyse zijn we op zoek gegaan naar meekoppelkansen die een aanknopingspunt bieden om met warmte aan de slag te gaan. Dit is dus gericht op wijken waar al wat voor gedaan wordt. Dit kan ook omgedraaid worden: als een wijk aangepakt wordt om aardgasvrij te worden kunnen ook andere thema’s aangepakt worden, zoals klimaatadaptatie, wijkverbetering en onderhoud. Bij de uitwerking van oplossingen moet dit meegenomen worden.

Waterstof

In de analyse is waterstof niet meegenomen als oplossing, omdat de beschikbaarheid daarvan nog te onzeker is (zie hoofdstuk 4.4). Dit betekent niet dat de gemeente Noordwijk tegen waterstof is. In de volgende versie van de TVW zal opnieuw de beschikbaarheid en toepassing van waterstof tegen het licht gehouden worden.

Wijkindeling

De interne stakeholders hebben aangegeven dat de wijkindeling in hoofdstuk 4.1.2 onlogisch is. De Zilk hoort namelijk niet bij Noordwijkerhout en Sancta Maria hoort wél bij Noordwijkerhout (in plaats van Noordwijk aan Zee). Deze indeling is aangehouden, omdat het CBS deze indeling hanteert.

Nieuwbouw

Nieuwbouw is in de TVW niet meegenomen, omdat alle nieuwbouw Bijna energieneutraal (BENG) en gasloos gebouwd wordt. Nieuwbouwwoningen hebben echter ook een warmtebron nodig, waardoor het nodig is om te kijken naar de mogelijkheden om aan te sluiten op nabij gelegen warmtebronnen of -netten. Een voorbeeld is Bronswijk: een nieuwbouwwijk van 350 woningen die in de buurt ligt van de in onderzoek zijnde geothermiebron. Als de geothermiebron verder onderzocht wordt kunnen de mogelijkheden van het aansluiten van deze wijk onderzocht worden (eventueel op de retourleiding).

Omrekentabel energie-eenheden

De gebruikte energie-eenheden in deze visie spreken niet bij iedereen tot de verbeelding. Daarnaast worden verschillende eenheden gebruikt in de TVW, de LES en de RES. Voor warmte is het het meest logisch om de hoeveelheid energie uit te drukken in joules. Elektriciteit wordt vaak in kWh uitgedrukt.

Onderstaande tabel geeft aan hoe de verhoudingen tussen de energie-eenheden liggen:

GJ (gigajoule)

kWh (kiloWatt/uur)

m3 aardgas

1.000

277.778

31.595

3,6

1.000

114

31,36

8.711

1.000

Een belangrijke kanttekening voor warmte is dat er andere hoeveelheden energie nodig zijn voor 1 GJ uit een CV-ketel met aardgas en 1 GJ uit een warmtepomp. Een warmtepomp zet elektriciteit veel efficiënter om in warmte, dan een CV-ketel de energie uit gas om kan zetten. Voor een warmtepomp geldt dat 1 GJ elektriciteit 4 GJ warmte kan leveren.