Ambitie van gemeente Noordwijk

De ambitie van gemeente Noordwijk is om energieneutraal te zijn in 2050. Dit betekent dat alle energie die verbruikt wordt, ook op een duurzame manier wordt opgewekt. Op de korte termijn (tot 2030) sluiten we aan bij de doelen van de RES 1.0. Een overzicht van de doelen voor 2030, met een doorkijk naar 2050, is te zien in de onderstaande figuur.

1. Energie besparen, isoleren & van het aardgas afstappen

Energie besparen is belangrijk, want alle energie die niet verbruikt wordt hoeft ook niet te worden opgewekt. In lijn met de RES 1.0 gaan we 15% besparen op het energieverbruik in de gebouwde omgeving in 2030 t.o.v. 2014. Het gaat om een ‘netto’ besparing. Netto energiebesparing is de optelsom van het toegenomen energieverbruik en de (bruto) energiebesparing. Toename van het energieverbruik komt bijvoorbeeld door economische en demografische groei.

Energie besparen doen we door te isoleren, hybride warmtepompen te installeren en door energiezuinigere apparaten te gebruiken. Daarnaast gaan we van het fossiel af. Dit doen we in onze gebouwen door over te stappen op warmtenetten, individuele warmtepompen en groen gas, zodat alle gebouwen aardgasvrij zijn in 2050.

2. Overstappen naar elektrisch vervoer

Een elektrische auto is veel efficiënter dan een fossiele brandstof auto. Er zal meer elektrisch gereden worden, zodat er in lijn met de RES 1.0 11% bespaard wordt op mobiliteit in 2030 t.o.v. 2014, en in 2050 ook het vervoer fossielvrij is.

3. Duurzame energie opwek

Duurzame energie opwek is de sleutel tot energieneutraliteit. Daarom gaan we in 2030, in lijn met de RES 1.0, 86 GWh (310 TJ) van onze elektriciteitsvraag duurzaam opwekken. Dat betekent dat 36% van de elektriciteitsvraag van 2030 duurzaam wordt opgewekt. In 2050 zal er 100% duurzame elektriciteit opwek zijn. Dit doen we door in te zetten op:

  1. ZonPV op daken

  2. ZonPV langs infrastructuur

  3. Middelgrote en grootschalige wind- en zonne-energie