Van regio naar de gemeente Noordwijk

Om een beeld te krijgen van de uiteindelijke duurzame energieopgave voor Noordwijk is gekeken naar het huidige energieverbruik. Dat vormt tevens het vertrekpunt voor de toekomstige vraag. Hiervoor is het jaar 2019 gebruikt als referentiejaar, aangezien dat het meest recente jaar is met volledige gegevens uit de Klimaatmonitor.

Het verbruik van de gemeente wordt in perspectief geplaatst van de regio Holland Rijnland. Dit is gedaan omdat de doelen van de gemeente voor 2030 voortkomen uit de RES 1.0 van de regio. De doelen en ambities van de gemeente Noordwijk zijn afgeleid uit de RES 1.0 naar rato van het inwonertal van de gemeente t.o.v. de regio.

In de bovenstaande figuur is het totale energieverbruik van alle drie toepassingen van de gemeente t.o.v. de regio te zien. Het totale energieverbruik van Noordwijk is 2,9 PJ (0,81 TWh). Dit komt overeen met ca. 9% van het regionale verbruik van 33,8 PJ. De waardes zijn ook uitgedrukt in TWh (terawattuur), aangezien de RES 1.0 doelen ook in TWh zijn uitgedrukt.