Duurzaamheidsregelingen

Om verduurzaming van de bestaande woningvoorraad aan te moedigen heeft gemeente Noordwijk geld beschikbaar gesteld. U kunt subsidies en laagrentende leningen krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen aan uw eigen woning.

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en klimaatbestendige maatregelen aan hun woning. Ook kunnen woningeigenaren een lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Tot slot kunnen maatschappelijke organisaties, Verenigingen

van Eigenaren en scholen een lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Voor meer informatie kijkt u op: Duurzaamheidsregelingen - Gemeente Noordwijk.