Onze opgave in uitvoering

Richting 2030 willen we starten met de mogelijkheden die er nu al zijn: energie besparen, duurzame warmte gebruiken, kleinschalige opwekinstallaties voor elektriciteit (minder dan 15 kW) en verduurzaming van mobiliteit. We maken het verschil door samen te werken, te laten zien wat we kunnen, inwoners te faciliteren in het transitieproces, het goede voorbeeld te geven als gemeente, energiearmoede tegen te gaan en alert te zijn op de beschikbare instrumenten en innovaties. Na 2030 willen we doorgroeien met kleinschalig opwekken en mogelijk ook grootschalig opwekken. Of tijdig voldoende duurzame energie-opwek en energiebesparing gerealiseerd kan worden gaat bepalend zijn om de doelstelling van een energieneutraal Noordwijk in 2050 te behalen.