Noordwijkse Energiestrategie (NES)

De uitgangspunten en doelen van deze Lokale energiestrategie (LES) zijn gebaseerd op de RES Holland Rijnland. Inmiddels is het proces om de afgeleide uitgangpunten en doelen voor Noordwijk te bepalen, bijna afgerond. Daarna zal deze LES samen met de Transitievisie warmte (TVW) en gemeentelijke Kadernota Energietransitie worden omgezet in de Noordwijkse Energiestrategie. Dit document zal beschrijven hoe we in Noordwijk de energietransitie kunnen doorlopen op een manier die voor Noordwijk maatschappelijk haalbaar en passend is.